> To the English edition
 
אומץ לסרב > חדשות > בג"ץ פסק: "אומץ לסרב" - תנועה שומרת חוק
בג"ץ פסק: "אומץ לסרב" - תנועה שומרת חוק 19/01/2006
 
 

עתירה שהוגשה על ידי ארבעה חיילי מילואים נגד "רוח המצפון" נדחתה היום על ידי בג"ץ, שפסק כי פעילות העמותה חוקית וכי אין כל עילה לפרקה.

הארבעה עתרו לבג"ץ לאחר שרשמת העמותות והיועץ המשפטי לממשלה דחו את בקשתם מלפני שנתיים לפרק את עמותת "רוח המצפון", במסגרתה פועלת  תנועת "אומץ לסרב".

שלושת השופטים שישבו בהרכב הכריעו פה אחד נגד העותרים ולטובת המשיבים (רשמת העמותות, היועץ המשפטי ועמותת רוח המצפון). בפסק הדין ציינו השופטים כי החלטתם של מזוז ושל רשמת העמותות הינה מוצדקת, ואף הזכירו  כי זו "התקבלה לאחר היוועצויות ודיונים, שבהם נטלו חלק, בנוסף לנציגים של המשיבים 1 ו- 2, (היועץ המשפטי ורשמת העמותות) גם נציגים של הפרקליטות הצבאית ושל הפרקליטות ומשרד המשפטים". פסק הדין הבהיר כי זכותם של סרבני המצפון לחופש הדיבור ולחופש ההתאגדות מקנה לעמותה לגיטימיות וכי אין בפעילותה עבירה על החוק.

השופט אליעזר ריבלין, שכתב את פסק הדין, הרחיב בדבריו בעניין חופש הדיבור וסיכמם ברמז עבה ש"תרופתם של העותרים בהבעת דעתם שלהם, כל אחד כשלעצמו, או תוך כדי חבירה יחד; המענה לדיבור הוא דיבור והתשובה לתמיכה היא תמיכה שכנגד".

השופט אליקים רובינשטיין, שהרחיב בפסק הדין על עמדתו בדבר סכנות הסירוב, תמך אף הוא בפסיקה זו ואף טרח לצטט בסיכומו את עמדת התנועה האומרת כי "היות ועמדת ראשי 'אומץ לסרב' הייתה ועודנה כי הסירוב הינו אקט שבסיסו מצפוני-מוסרי, והיות ואקט מסוג זה נעשה אך ורק בהתאם להחלטה אישית-אינדיבידואלית של אדם עם מצפונו, אין מקום לקרוא או לשכנע אנשים לבצע אקט זה... וזהו גם העקרון המנחה של פעילות עמותת 'רוח המצפון'".

עו"ד מיכאל ספרד, שייצג את "אומץ לסרב" בעתירה, מציין את חשיבותו של פסק הדין, המגדיר את הפער שבין התנהלות הוגנת ומצפונית העומדת בכללי חופש הביטוי וחופש ההתאגדות, לבין הקריאה הרבנית לסירוב קולקטיבי, הנעשית תוך רמיסת ערכיה הבסיסיים של הדמוקרטיה ובניגוד לחוק הישראלי. "שלושת השופטים אישרו את עמדת 'אומץ לסרב' המבחינה בין ארגון התומך בסרבנים לבין ארגון הקורא לסרבנות, וציינו כי הבחנה זו 'יש בה ממש'", מבהיר עו"ד ספרד, "בכך יש למעשה בפסק הדין קריאת אזהרה לרבנים, משום שהוא מבחין בין החלטה אישית-מצפונית לסרב לפקודה, לבין קריאה מפורשת לסירוב, דוגמת אלו שרבני המתנחלים הרבו לפזר בעת ההתנתקות". 

 

לפסק הדין:

http://elyon1.court.gov.il/files/04/980/013/p13/04013980.p13.HTM

 

לסיקור בעיתונות:

http://news.walla.co.il/?w=//845324


דף הבית | מכתב הלוחמים | התנועה | חדשות | החותמים | תומכים | מהעתונות | מאמרים | שאלות ותשובות | הצטרפות | תרומות
כל הזכויות שמורות 2003