> To the English edition
 
אומץ לסרב > חדשות > פרשנים בכירים רואים את מכתבי הסרבנים כמחוללי השינוי הפוליטי בישראל
פרשנים בכירים רואים את מכתבי הסרבנים כמחוללי השינוי הפוליטי בישראל 03/02/2006
 
 

פרשנים בכירים נוספים מצטרפים לדברים שאמרו עמי איילון ודב ויסגלס בשנה החולפת ומצביעים על מכתבי הסירוב של חברי "אומץ לסרב" כאחד הגורמים המרכזיים בהחלטתו של שרון לצאת מעזה, ולנקוט צעדים שתכליתם המוצהרת סיום הכיבוש.

פרשן "הארץ" עקיבא אלדר, מצטט את ויסגלס שאמר כי שרון הבין  שהסרבנים הקצינים והטייסים "אלה לא צעירים מוזרים עם קוקו ירוק ועגיל באף שריח כבד של גראס אופף אותם", אלא "באמת מיטב הנוער". אלדר מוסיף כי "שרון הגיע למסקנה, שההתנגדות להנצחת הכיבוש והתמיכה ביוזמה מדינית מתפשטות אל מחוץ למעגל המצומצם של השמאל. הוא איתר את התזוזה של הציבור למחוזות שנחשבו לפני שנים לא רבות לשמורות טבע של 'שלום עכשיו'. במקום לשחות נגד הזרם המרכזי, כפי שנהג בימי מלחמת לבנון, שרון כאילו הצטרף אליו. הוא הסיר את התנגדותו לפירוק התנחלויות ולהקמת גדר ההפרדה".

זאב שיף, אף הוא פרשן "הארץ", כותב במאמר עומק שעניינו התהליכים הפוליטיים שעבר שרון: "שרון עצמו לא הסביר כיאות ובמפורט מה עמד מאחורי התפנית שהתחוללה אצלו...

מראיונות עם רבים ממקורביו של שרון עולים גם הדברים הבאים: בישראל החלה להתפתח מגמה חדשה, ששרון סבר כי היא מסוכנת. היה ברור שדעת הקהל אינה נוחה ממהלכי הלחימה וגם לא מהאופן שבו נוהל הסכסוך עם הפלשתינאים. לשתי עצומות שהתייחסו לכך היתה השפעה מיוחדת על שרון: זו של יוצאי סיירת מטכ"ל וזו של טייסי מילואים בחיל האוויר. בין החותמים על האחרונה התמקדה תשומת לבו בשם אחד - תת אלוף במילואים יפתח ספקטור, טייס קרב שהתבלט במלחמות ובמבצעים".

 

 

 

עקיבה אלדר:

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=673679&contrassID=2&subContrassID=3&sbSubContrassID=0

23/1/06

 

זאב שיף:

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=678303&contrassID=2&subContrassID=4&sbSubContrassID=0


דף הבית | מכתב הלוחמים | התנועה | חדשות | החותמים | תומכים | מהעתונות | מאמרים | שאלות ותשובות | הצטרפות | תרומות
כל הזכויות שמורות 2003