> To the English edition
 
אומץ לסרב > מהעתונות > סיירת המצפון - שי חולדאי
סיירת המצפון - שי חולדאי 25/12/2003
 
 

קרוב ל-700 לוחמים ישראלים לא יכולים יותר להיות שותפים למה שעושה מדינתם לאחרים ואל מול פני האומה הם יוצאים וקוראים כי לא יפרו עוד את חוקי האדם והאנושות כדי למלא את חוקי משטרם באותו מגזר. קרוב ל-700לוחמים גיבורים ישראלים מהווים את "קרן האור היחידה" הזורחת בשמי ישראל ומוכיחה כי "אומץ, מוסריות וחמלה" לא נעלמו כליל מתוכנו.

לוחמי צה"ל המסרבים להיות שותפים למה שעושה מדינתם לאחרים הם קרן האור היחידה הזורחת בשמי ישראל. מוקדש בהערצה ללוחמי סיירת מטכ"ל

 

19,706 שמות והעם הדני כולו רשומים היום כחסידי אומות העולם. 19,706 בני-אדם שהפרו

את הוראות השלטון, סירבו לקיים את הוראותיו והצילו אלפי "אויבים, מטמאי-גזע ומפיצי

מחלות שמסכנים את העם והשלטון", תוך כדי סיכון חייהם. 19,706 בני-אדם מתוך עשרות

מיליונים, "בוגדים" בעמם ומשטרם, שעליהם נכתב ביד-ושם: "מעשיהם... היו קרן האור

היחידה שזרחה בתקופה החשוכה של השואה. נשים, גברים וילדים אלו מלמדים אותנו שאומץ,

מוסריות וחמלה לא נעלמו כליל באותן שנים חשוכות".

 

קרוב ל-700 לוחמים ישראלים, לוחמים וקצינים, רשומים היום ככאלה שמסרבים לשרת את

מדינתם במגזר מסוים. תוך סיכון מעמדם, פרנסתם, שמם הטוב בחברה הישראלית והוקעתם

כבוגדים הם מתייצבים, פעם אחר פעם, אל מול עצמם ובשרם, אל מול האהוב עליהם מכול, אל

מול מי שלמענה לחמו וסיכנו את חייהם ואומרים לא עוד!

 

קרוב ל-700 לוחמים ישראלים לא יכולים יותר להיות שותפים למה שעושה מדינתם לאחרים

ואל מול פני האומה הם יוצאים וקוראים כי לא יפרו עוד את חוקי האדם והאנושות כדי

למלא את חוקי משטרם באותו מגזר. קרוב ל-700לוחמים גיבורים ישראלים מהווים את "קרן

האור היחידה" הזורחת בשמי ישראל ומוכיחה כי "אומץ, מוסריות וחמלה" לא נעלמו כליל

מתוכנו.

 

מערכת ענקית עומדת מולם. מערכת חזקה ומתחסדת, הפועלת נגדם בדרכים שונות ומטכסת עצה

כיצד להפסיק את הטפטוף המטריד של חסידי עם-ישראל הללו. ומאשימה אותם בפעילות

פוליטית ובניצול פוליטי. אותם, את הטובים בינינו שמסכנים את כול אשר להם מסיבות

מצפוניות, מאשימים בניצול פוליטי של עמדה מוסרית.

 

והתומכים בהם מעטים ושתקנים.

 

האם ישפיעו? היש סיכוי למאבקם? חסידי אומות העולם לא השפיעו! חסידים, לדאבון-לב,

נראים מגוחכים ומשונים והם מעטים, בדרך כלל, מכדי שישפיעו. לרוב לועגים להם

ומצקצקים בלשון עם הופעתם. אבל היום אנחנו נוטעים עץ לזכרו של כול אחד מהם, ואנחנו

יודעים שהם הלכו בדרך הנכונה ואנחנו מברכים עליהם כ"קרן האור היחידה" שזרחה בימיהם.

 

מוקדש בהערצה ללוחמי וקציני סיירת מטכ"ל.

 

קישור למקור: http://www.kibbutz.org.il/welcome.htm?page=http://www.kibbutz.org.il/orchim/031225.huldai.htm


דף הבית | מכתב הלוחמים | התנועה | חדשות | החותמים | תומכים | מהעתונות | מאמרים | שאלות ותשובות | הצטרפות | תרומות
כל הזכויות שמורות 2003