> To the English edition
 
אומץ לסרב > רשימת החותמים > מאמר
מאמר מאת דן בוסו
 
 

 

בהיותי חייל סדיר באינתפדה הראשונה (1987) הגדוד שלנו הוצב לדכא את המהומות במחנה פליטים בעזה. במהלך השרות שם נשאלתי ע"י עיתונאי איך אני מרגיש ביחס לפעילות הצבא במשימות שאינן צבאיות. תשובתי הייתה שאיננו אוהבים את המשימה אך עלינו לבצעה כדי לתת לממשלה זמן לפתור את המצב.

 

מאז חלפו כבר 16 שנים והמצב רק הידרדר, החיילים עדיין עסוקים במשימות דיכוי של אזרחים, למעשה הצבא משמש ככלי המדיניות היחיד של הממשלה, הצבא משמש להנצחת והעמקת הדיכוי והכיבוש של עם אחר.

 

ביודעי שכחייל הלבוש במדי צהל אני מופיע בסיוטים של ילדים פלשתינאים, ביודעי שכאשר פלשתינאי יראה אותי לבוש מדי צהל הוא יפחד פחד מוות, ברור לי שאינני יכול לשרת בשטחים.

 

18.10.2003

 


דף הבית | מכתב הלוחמים | התנועה | חדשות | החותמים | תומכים | מהעתונות | מאמרים | שאלות ותשובות | הצטרפות | תרומות
כל הזכויות שמורות 2003