> To the English edition
 
אומץ לסרב > רשימת החותמים > מאמר
מאמר מאת צור משעל
 
 

מדוע החלטתי לא לשרת בשטחים

 

הציונות כבר ניצחה, הוקמה מדינה יהודית ויש לנו מקום תחת השמש. בזאת הפך תפקידה של הציונות להגשים מטרות נוספות, נעלות יותר, לאפשר לעם היהודי לחיות חופשי בארצו ולהוציא מעצמו את המיטב שבו. להגיע להישגים רוחניים, אומנותיים, להמציא  דברים ולחשוב על רעיונות שיעזרו למין האנושי כפי שכבר עשינו בעבר. אחרת  באמת אין טעם לשמור על העם יהודי כעם ואנחנו יכולים בחופשיות להתבולל ולהפוך לאמריקאים או ניו-זילנדים.

 

מאז 1967 אנחנו בנסיגה. אנחנו עושים לעם אחר בדיוק מה שעשו לנו. יצרנו בשטחים משטר אפרטהייד שלאט ובטוח חודר גם לישראל עצמה. בהדרדרות המוסרית הזו איני מוכן יותר לקחת חלק. המתנחלים ותומכיהם לקחו בעלות על הציונות אך למעשה עיוותו אותה לחלוטין והם הופכים אותנו לעוד עם מדכא, חסר סיכוי להגשים את מטרות הציונות כפי שראו לנגד עיניהם אחד העם, בר בורוכוב וכן הרצל שטען שצריך להקים מדינה שלאזרחים הלא יהודים בה יהיה נוח לחיות וירגישו בה שייכים. זה שהממשלה שלי והמדינה שלי מובלת ע"י קומץ קנאים, המנסים בשם הציונות והדת להרוס את מה שבנינו פה ולהקים מדינה שבה היהודים יהיו מיעוט שולט ומדכא, לא אומר שאני חייב לקחת בכך חלק. אני קודם כל בן-אדם, שרוצה לשמור על צלם אנוש ועל הצלם המוסרי של העם והמדינה שלי. הצבא נועד להגן, וכאשר תהיה סכנה אמיתית למדינה אני אלחם, אך לא כאשר הוא משמש כמשטרת דיכוי המעוררת יותר ויותר שנאה ועוני אצל הפלסטינים המובילים בהכרח ליותר אלימות הדדית. האלימות והשנאה מדבקת, וגם הישראלים הופכים לשונאים ואלימים יותר.

 

כאשר אני עומד במחסום, אין לי באמת יכולת להשפיע , הם רואים בי אויב ואני בהם. נמאס לי לראות באזרח שרוצה להגיע לביתו אויב. הדרך בה אוכל מעט להשפיע היא לא לשרת בשטחים, ובכך לנסות להדליק אצל ראשי הצבא ובממשלה נורה אדומה, המצביעה כי בשטחים, בסכסוך הדמים הזה עברנו את הגבול המוסרי וצריך לעשות הכל כדי לחזור להיות עם מוסרי כפי שהעם היהודי הוא מיסודו. כפי שלנו מגיע מקום תחת השמש, כך גם לפלסטינים. כפי שאנחנו רוצים ששאר העמים יתייחסו אל העם היהודי  כבני אדם עם זכות הגדרה עצמית,  כך גם אל הפלסטינים יש להתייחס כבני אדם. במאמץ מתמשך למנוע מהם את זכות ההגדרה העצמית, אנחנו פוגעים קשות בזכויות האדם שלהם ובאותו זמן הורסים את עצמנו. איני מוכן להיות יותר חלק מזה.


דף הבית | מכתב הלוחמים | התנועה | חדשות | החותמים | תומכים | מהעתונות | מאמרים | שאלות ותשובות | הצטרפות | תרומות
כל הזכויות שמורות 2003