מאמרים התומכים בסרבנות ומסבירים את משמעותה:

מה אנו אומרים על ההסלמה, הטרור, הפלישה, הכיבוש-מחדש וגסיסת הדמוקרטיה הישראלית:
קישורים לאתרי תמיכה: