לאתר העברי Back To Home Page

English Site חזרה לדף הבית

לכבוד :

הרמטכ"ל רב אלוף שאול מופז
ראש אכ"א אלוף גיל רגב
ראש אט"ל אלוף אודי אדם
מפקד מה"ס 591 אלוף משנה יוסי עוז


 א.נ.,

הנדון: סמל יאיר יפת, מ.א. 3753600 - סירוב ליטול חלק בדיכוי אוכלוסיה אזרחית ובאבטחת ישובים המהווים מכשול לשלום בשטחים הכבושים


כמדי שנה, שוב זומנתי לשירות מילואים פעיל החל מיום שני הקרוב, 11 למרס 2002. הובהר לי ע"י מפקד השלוחה בה אני משרת ביחידתי, מה"ס 591, כי אנו יוצאים לאבטח ישובים הנמצאים בשטחים הכבושים.

הנני להודיעכם כי כאזרח המדינה הנושא בנטל השמירה וההגנה על המולדת מזה כעשרים שנה, אני נכון לשרת את המולדת בלא כל הרהור או פקפוק – כל עוד אין מדובר ב"שירות" המהווה הנצחת מצב הלוחמה, ההרג והסבל, בין מדינתי לבין תושבי השטחים הכבושים, קרי – הפלסטינים.

כאב טרי לתינוקת בת עשרה שבועות אינני רוצה לעמוד בפניה בעתיד ככלי ריק, כאשר נועה תשאל אותי, לכשתגדל:

  "אבא – האם גם אתה השתתפת בדיכוי העם הפלסטיני?"

הייתי רוצה להשיב לה שתמיד הייתי הראשון שעשה את המוטל עליו כאזרח וכחייל, בלי לשאול שאלות ובלי טרוניות של "מדוע דווקא אני" שעה שרבים כל כך משתמטים, שתמיד הייתי "פראייר" שהסכים לוותר על בריאותו למרות מצבי הרפואי - לשירות עמי וארצי.

עמדתי בנוגע לשירותי הצבאי כחייל מילואים חפה מכל אידיאולוגיה ומקורה אך ורק בסיבות מוסריות ומצפוניות: הייתי רוצה להסביר לנועה שאביה לא היה מסוגל לשתף עצמו באופן פעיל בדיכוי מאסיבי יומיומי של אוכלוסיה אזרחית שלווה וחפה מפשע , או ליטול חלק בשמירה על ישובים שעצם מיקומם בשטחים הכבושים מהווה מכשול לשלום וסיבה לרצחניות המתפרצת משני צדי המתרס.

הייתי רוצה לומר לה כי מסיבות אלה לא יכולתי להצטרף לאלה מחברי שבחרו, למרות עמדתם המוסרית, ליטול חלק באבטחת ישובים בשטחים הכבושים, מי מתוך סיבות אידיאולוגיות ומי מתוך הפחד מפני משפט צבאי.

אומר לה כי הייתי מוכן ומזומן לשרת את מולדתי בכל תפקיד שיושת עלי במסגרת המילואים כפי שעשיתי עד היום – אך ורק כל עוד מדובר בשירות בתוך תחומי הקו הירוק, מבלי לדכא, להתעמר ולאמלל אוכלוסיה שלמה.

אומר לה שאבא שלה היה מוכן לשלם את "המחיר" עבור עמדתו זו, ככל שצה"ל מצא לנכון, לרבות מאסר . אומר לה שמאסר על כל השלכותיו בנסיבות אלה הוא תעודת יושר אישית מהמעלה הגבוהה ביותר האפשרית במדינה דמוקרטית.

אומר לה שלא הייתי בודד במערכה מוסרית זו: רבים וטובים מאזרחי המדינה, כולל חלק מחברי לשכת עורכי הדין, שאני נמנה עמם, היו שותפים לה, ורבים היו המוכנים להקריב מעצמם, מי יותר ומי פחות, מסיבות אלה.

תקוותי היא כי אף אתם , האמונים בתוקף תפקידכם על חוסנם המוסרי ובריאותם הנפשית של חיילי צה"ל, תתעשתו ותאפשרו לחיילי מילואים ואף לחיילים סדירים להמשיך ולשרת את המדינה בכל מאודם - מבלי לעשות שקר בנפשם.

 

בכבוד רב,

יאיר יפת

מ.א. 3753600