28/29 במאי 2002 - על גדרות

3/4 ביוני - "דובי כורדי" והטבח בג'נין: האמת מתחילה לצאת לאור

14 ביוני - רשמים מאימון חד-יומי

20/21 ביוני - הטרור: מאזן רווח והפסד

4 ביולי - פשע בוש ועונשו, הקרב על התודעה

18 ביולי - על מלים קשות

23 ביולי - האנשה קולקטיבית

31 ביולי - הצילו!

11 באוגוסט - במורד המדרון החלקלק

25 באוגוסט – קצת תרבות, קצת יהדות, קצת היסטוריה

22 באוקטובר - להתעורר, לשפשף את העיניים

15 בנובמבר - הזדמנות שאין להחמיצה

22 בדצמבר 2002 - הקומבינה

21 בינואר 2003 - כל כך מהר שכחנו

23 ביוני 2003 - כאילו לא עברה שנה