> To the English edition
 
אומץ לסרב > חדשות > רשם העמותות שוקל לסגור את אומץ לסרב בגלל פרסומים של תנועה אחרת
רשם העמותות שוקל לסגור את אומץ לסרב בגלל פרסומים של תנועה אחרת 23/07/2003
 
 

מכתב שהוציא רשם העמותות ביום 23 ליולי ל"רוח המצפון", העמותה המאגדת את "אומץ לסרב", איים לסגור את העמותה משום שזו, לטענתו, "קוראת לסירוב". במכתבו ציטט הרשם מתוך עלון שבידיו, עלון שהוכרז על ידו כפרסום של התנועה. אנשי "אומץ" לא הכירו את הציטטות הנ"ל וביקשו לקבל לידם את העלון. אולם רק לאחר בקשות חוזרות ונשנות של עורך הדין של התנועה שלח הרשם גם את הפרסום המדובר.

 אלמלא זה היה עצוב, זה בוודאי היה מגוחך: על העלון ששלח הרשם התנוסס בגדול סמלה של "יש גבול". אגב, בין כך ובין כך, גם עלון זה אינו קורא לסרבנות. מיכאל ספרד, חבר התנועה ועורך הדין שלה, שלח מכתב תשובה לרשם, ובו הזמין אותו להתמודדות משפטית. "במידה ותחליטו בכל-זאת לבקש את פירוק העמותה", כתב עו"ד ספרד לרשם, "נשמח להתמודד עם משרד רשם העמותות בבית המשפט, כי גם במסגרת זו נוכל לסייע בהנחלת ערכים הומניסטיים במדינת ישראלוזו הרי אחת ממטרות העמותה".

עד כה טרם נתקבלה כל תגובה ממשרד הרשם.

 


דף הבית | מכתב הלוחמים | התנועה | חדשות | החותמים | תומכים | מהעתונות | מאמרים | שאלות ותשובות | הצטרפות | תרומות
כל הזכויות שמורות 2003