> To the English edition
 
אומץ לסרב > מהעתונות > סרבנות לשירות הדמוקרטיה - שי אפרת
סרבנות לשירות הדמוקרטיה - שי אפרת 04/03/2004
 
 

סרבנות משמאל היא למען זכויות אדם. מימין - גזענות. תגובה משמאל לדן מרגלית

 הדמוקרטיה הישראלית נמצאת בסכנה, ולא משום שהנכונות להידרש לסרבנות, מימין ומשמאל, גוברת. היא נמצאת בסכנה, משום שחלקים בציבור הישראלי, וביניהם פובליציסטים מובילים כדן מרגלית, אינם מבחינים עוד בין סרבנות מימין לסרבנות משמאל. בין סרבנות שתכליתה לחזק את הדמוקרטיה ואשר בגינה משלמים הסרבנים מחיר אישי לפי החוק, לבין כזו העושה שימוש בכלים דמוקרטיים בדרך להפיכת ישראל למדינת אפרטהייד. חטא דן מרגלית במאמרו ( " סיוט ירבעם ורחבעם", 2.3) בהשוואה שערך בין סרבני השמאל לסרבני הימין.

 

סרבני השמאל אמנם מסרבים להמשיך ליטול חלק במעשה הכיבוש המתמשך, שסממניו הם מחסומים, הרג חפים מפשע, סיכולים "ממוקדים", חדירה לבתים באמצע הלילה, הרס בתים על תכולתם ועוד, אך הם משלמים על כך במחיר ישיבה בכלא צבאי, לעיתים מספר תקופות מאסר. ואילו סרבני הימין, המפרים את שלטון החוק ברגל גסה, אינם משלמים כל מחיר אישי על הפרה זו. תושבי המאחזים הבלתי חוקיים, למשל, מסרבים הלכה למעשה מזה 37 שנים, ואיש מהם לא נדרש להשיב את חובו לחברה.

סרבנות המתנחלים לא החלה היום. כבר בשנת 1974 פורסם ב"מעריב" כיצד ח"כ צעיר, שזה עתה השתחרר מתפקידו כאלוף בצה"ל, הלך להגן על מתנחלי אלון-מורה מפני חיילים שבאו לפנות את המאחז. אותו ח"כ צעיר לא הסתפק בקריאה לחיילי צה"ל לסרב פקודה, אלא אף הרים את ידו על קצין שנכח בשטח. הח"כ הצעיר בגר מאז, וכיום הוא מכהן כראש ממשלת ישראל, ואלון-מורה, כידוע, אותו מאחז קטן ובלתי חוקי, קיים גם היום.

בעוד שסרבנות השמאל היא סרבנות המיועדת לחזק את הדמוקרטיה הישראלית בערכים אוניברסליים, כמו זכויות אדם, סרבנות הימין היא סרבנות המנציחה את הכיבוש, שהגזענות וזילות חיי האדם הם מספיחיו הבולטים ביותר. העובדה שרק נגד 59 חיילים הוגשו כתבי אישום, בעוד כ-2,400 פלשתינים קיפחו את חייהם, מעידה יותר מאלף מילים על הפגיעה האנושה שפגע הכיבוש בשלטון החוק, שהוא כידוע מאשיות הדמוקרטיה בישראל.

 

צה"ל משמש בשטחים כשוטר המגן על הגנב בעת ביצוע מעשה הפשע. חיילינו מגנים על המתנחלים, הגוזלים את אדמות הפלשתינים, הכורתים את עצי הזית שלהם, והמבצעים שלל מעשים בלתי חוקיים, שמטרתם העיקרית היא להתעמר בפלשתינים. בעוד שהסירוב מימין משמר את המצב והופך את מדינת ישראל למדינת אפרטהייד, הסירוב משמאל מיועד למנוע את הפיכת מדינת ישראל למדינה פשיסטית וגזענית.

 

ותזכורת קטנה לדן מרגלית - סרבנות הימין כבר בוטאה מספר פעמים באמצעים רצחניים. אנשי שמאל כבר נרצחו בידי אנשי ימין בישראל, ולמרות שבצה"ל ניסו לשנות את ההיסטוריה, זה עדיין לא קרה בכיוון ההפוך.

 

 

הכותב הוא חבר בתנועת "אומץ לסרב"

 

קישור למאמר: http://www.maariv.co.il/channels/1/ART/660/908.html


דף הבית | מכתב הלוחמים | התנועה | חדשות | החותמים | תומכים | מהעתונות | מאמרים | שאלות ותשובות | הצטרפות | תרומות
כל הזכויות שמורות 2003