> To the English edition
 
אומץ לסרב > חדשות > היועץ המשפטי מזוז: יש לי הבנה וסימפטיה לכל סרבן מצפון
היועץ המשפטי מזוז: יש לי הבנה וסימפטיה לכל סרבן מצפון 10/05/2004
 
 

בנאום שנשא בכנס של לשכת עורכי הדין, אמר היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, כי הוא מגלה "הבנה וסימפטיה" לסרבנות המצפון. הוא הגדיר את הסירוב כתופעה חיובית המייצגת מעורבות ואכפתיות חברתית.

הדברים נאמרו במהלך דיון בנושא גבולות הציות לחוק, בו השתתף גם חבר "אומץ לסרב", המשפטן ד"ר דוד אנוך.

בניגוד למערכת המשפטית ולרשויות הצבא, סירב מזוז לתקוף את הסרבנות הסלקטיבית, ואמר כי "תופעות הסרבנות והאי-ציות לחוק מטעמים פוליטיים הן חלק אינטגראלי של המציאות הישראלית ושל השיח הציבורי הישראלי בעשורים האחרונים".

מזוז אף רמז על חשיבות הסירוב לשרת בשטחים כשהסביר כי  את האיזון בין ערך חופש המצפון להשלכותיה של תופעת הסרבנות יש לעשות "בזיקה לנסיבות הזמן והמקום".

סוגיית הלגיטימיות והענישה זכתה גם היא להתייחסותו של היועץ: "מידה מסוימת של הכרה בלגיטימיות של הסרבנות הסלקטיבית (על רקע אידאולוגי-פוליטי) מצויה בגובה המחיר שהסרבן משלם, כלומר, בסנקציה הננקטת כלפיו. ישראל לא רואה בסרבנות הסלקטיבית עילה לגיטימית להשתמט משירות ולסרב להתגייס. הפרט צריך לשאת במחיר אמונתו, ואותו אזרח יישא במחיר סרבנותו". 

כצפוי, דבריו של מזוז עוררו עניין רב וזכו לסיקור תקשורתי נרחב.

ב"אומץ לסרב" מקווים כי דבריו של היועץ מסמנים את התגברותו של תהליך ההתפכחות בחברה הישראלית ואת ההבנה כי הסירוב לשרת בשטחים הינו כורח בשמירת הדמוקרטיה הישראלית. תגובתה של התנועה לדברי מזוז: "היועץ הצטרף לקבוצה גדולה ומכובדת של משפטנים ואנשי ציבור מהשורה הראשונה, המבינים כי ביסודה של הסרבנות עומדים המוסר, האכפתיות ואהבת הארץ".

 

http://images.maariv.co.il/channels/1/ART/708/325.html

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2914335,00.html

 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=426086&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubContrassID=0


דף הבית | מכתב הלוחמים | התנועה | חדשות | החותמים | תומכים | מהעתונות | מאמרים | שאלות ותשובות | הצטרפות | תרומות
כל הזכויות שמורות 2003