> To the English edition
 
אומץ לסרב > מהעתונות > מזוז מתנגד לסגירת עמותה הקוראת לסרבנות - יובל יועז
מזוז מתנגד לסגירת עמותה הקוראת לסרבנות - יובל יועז 15/07/2004
 
 

בתגובה לעתירה בבג"ץ בדרישה לסגור את העמותה נכתב בתגובה הפרקליטות כי על אף הקריאה לסרב לשרת בשטחים, אין לנקוט צעד חריג ודרסטי כפירוק העמותה

היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, ורשמת העמותות, רות שלגי, מתנגדים למחיקת העמותה "רוח המצפון" , שחבריה קוראים לסרב לשרת בשטחים. כך עולה מתשובת הפרקליטות לבג"ץ, בדיון בעתירה הדורשת לסגור את העמותה.

 

העותרים, איתי בן חורין ואחרים, שהיו בעבר חברים בקבוצת "התעוררות" ובמפלגת "ישראל אחרת" פנו לרשמת העמותות כבר לפני שנה בדרישה לסגור את העמותה. אחרי הגשת העתירה, קיים היועץ המשפטי התייעצות בשאלה פירוק העמותה במשרד המשפטים בהשתתפות בכירים במשרד, נציגי הפרקליטות הצבאית ואחרים, ובסופו של דבר החליט שלא לנקוט הליכים לפירוק העמותה.

 

עמותת רוח המצפון רשומה זה יותר משלוש שנים, ומטרותיה הן ביתר השאר "ליצור הכרה בחברה הישראלית" לגבי זכות הפרט לפעול על פי חופש מצפונו, בגבולות הדמוקרטיה, ולקדם חשיבותם של ערכים הומאניסטיי בישראל.

 

"ספק אם התשתית העובדית הקיימת לעת עתה בעניין העמותה מספיקה על מנת לנקוט צעד דראסטי כפירוקה. אם יחול שינוי בנסיבות העובדתית תוכל רשמת העמותות לשקול מחדש את עמדתה", כתבה הפרקליטות בתשובתה לבג"ץ. הפרקליטות מציינת כי הליך לפירוק עמותה בשל פעילות בלתי חוקית הוא צעד חריג ביותר וקושרת את עמדתה בשאלת פירוק העמותה גם למדיניות העמדה לדין בגין קריאה להשתמטות ולסרבנות שהיא מדיניות מצמצמת העושה שימוש בכלים הפליליים לעתים נדירות בלבד.

 

העותרים אמרו בעקבות תשובת המדינה כי "מני מזוז הפך לכהן הגדול של הסרבנות בישראל ועמדתו תדרדר את איכות הדמוקרטיה בישראל, אנו בטוחים שבית המשפט העליון לא יקבל עמדה זו של היועץ", אמר היום בן חורין.

 

 


דף הבית | מכתב הלוחמים | התנועה | חדשות | החותמים | תומכים | מהעתונות | מאמרים | שאלות ותשובות | הצטרפות | תרומות
כל הזכויות שמורות 2003