> To the English edition
 
אומץ לסרב > חדשות > משרד "אומץ לסרב" נסגר, התנועה ממשיכה לפעול
משרד "אומץ לסרב" נסגר, התנועה ממשיכה לפעול 01/08/2005
 
 

משרד התנועה, שנפתח לפני כשנתיים, איפשר לפעילי התנועה לייעל את הפעילות הארגונית: מישיבות, הפקת אירועים והפגנות ועד למפגשים עם חותמים חדשים. בחודשים האחרונים, משהובהר לציבור בארץ ובחו"ל כי תוכנית ההתנתקות אכן עומדת להתבצע, הצטמצם זרם התרומות שאיפשרו את החזקת המשרד. תורמים רבים הסבירו כי הם מעדיפים לחכות לביצוע התוכנית עצמה לפני שיכוונו תרומות לפעילויות העוסקות ב"יום שאחרי".

מסיבה זו, וכן משום שבתקופה זו ממילא מופנה מלוא תשומת הלב הציבורית לניסיונותיהם של המתנחלים לשבש את ביצוע הפינוי, הוחלט בתנועה לצמצם באופן ניכר את ההוצאות ולשמור את המשאבים שבקופתה לפעילויות השטח שייערכו בעתיד.

אחד מיתרונותיה של "אומץ לסרב" הוא שאינה תנועה הבנויה על מנגנון או תלויה בו. בשל כך היא מסוגלת להגיב במהירות לשינויים ולהתארגן בהתאם למציאות הקיימת. מכיוון שחלק הארי של פעילות התנועה מבוסס על התנדבות ועל פעילות שטח תמשיך "אומץ לסרב" לפעול ולהוביל את המאבק לסיום הכיבוש גם לאחר סגירת המשרד, כפי שעשתה בשנה וחצי הראשונות לקיומה.

על אף שסדר היום הציבורי מתמקד כעת בהתנתקות, התנהלות המתנחלים והרשויות בגדה מוכיחים כי "אומץ לסרב" רלוונטית ונחוצה היום כתמיד, וכי קולה יוכל להיות משמעותי ביותר ב"יום שאחרי". פניות רבות ממשיכות להגיע לפעילים ובתנועה מקווים כי זרם התרומות ישוב ויגבר ויאפשר לה למנף הקף פעילות משמעותי וענף בתקופה שנראה כי תהיה לא פחות קריטית מהתקופה הנוכחית.

מצורפים מספרי טלפון אליהם אפשר לפנות בעניין פעילויות ב"אומץ לסרב". אתר התנועה ימשיך אף הוא לפעול.

נעם ליבנה 052-2367374       
דוד זונשיין 052-8272005
מיכאל ספרד michael@jurists.co.il (לפניות בנושאים משפטיים)
שלומית הברון shlomit@seruv.org.il (לפניות בענייני צווים)
איתי סבירסקי 054-5535153
אריק דיאמנט 052-2754528
שרון דולב 052-8728400
אימייל: info@seruv.org.il


דף הבית | מכתב הלוחמים | התנועה | חדשות | החותמים | תומכים | מהעתונות | מאמרים | שאלות ותשובות | הצטרפות | תרומות
כל הזכויות שמורות 2003