> To the English edition
 
אומץ לסרב > רשימת החותמים > מאמר
מאמר מאת תום מהגר
 
 
תום מהגר

5/11/03

שמי תום ואני חייל קרבי, אשר שירת שלוש שנות שירות צבאי בחיל התותחנים. שירתתי לא אחת בלבנון ובשטחים ובין היתר בג'נין, טול-כרם ושכם.

חונכתי וגדלתי על פי ערכים של ציונות, תרומה למדינת ישראל ולביטחונה, ערכים בהם אני מאמין בלב שלם. בהתאם, מילאתי תמיד משך שירותי הצבאי כל פקודה וכל משימה אשר הוטלה עלי. גם לאחר סיום שלוש שנות השירות הצבאי נקראתי פעמים רבות לשירות מילואים, בעיקר לשירות מילואים בשטחים. בכל פעם ופעם התייצבתי לשירות מילואים וביצעתי אותו במלואו.

לפני מספר שבועות נקראתי שוב לשירות מילואים, אליו כמובן התייצבתי. הפעם, הוצבתי במחסום הממוקם בצומת רימונים. מטרתו של המחסום הוא למנוע מעבר של תושבים פלשתינאיים מן הכפרים דיר-ג'ריר, רמון וטייבה ולאפשר את תנועתם רק בדרך עוקפת. מחסום זה מוצב כבר מזה עשרה חודשים, והסיבה היחידה להימצאותו היא, כפי שהסבירו לי מפקדי בשירות המילואים ,"ענישה קולקטיבית".

ממש כך.

אני, נקראתי לשירות מילואים על מנת לפגוע באוכלוסיה אזרחית ולהענישה באופן קולקטיבי. נקראתי לשירות מילואים על מנת להפעיל את המחסום, המונע מעבר של כל פלשתינאי המבקש לעבור בו, למעט מעבר של אמבולנסים והובלת מזון. הפקודות שקיבלתי היו ברורות אין לבדוק רכבים, או הולכי רגל. אין לתת לאיש לעבור. ועוד יובהר -  המחסום אינו מונע כניסה לישראל. כל מטרתו הוא למנוע תנועת פלשתינאים בתוך השטחים עצמם.

הימים כעת הם ימי צום הרמאדאן. על מנת לבצע את הפקודות שניתנו לי, עמדתי במחסום ומנעתי מפלשתינאים תושבי הסביבה, בהם, נשים וקשישים באים בימים לשוב לביתם. לפקודות אותם מילאתי לא היתה כל מטרה ביטחונית. המטרה היחידה אשר הוסברה לי, היא כי המחסום נועד להעניש את האוכלוסיה האזרחית כולה. והאוכלוסיה האזרחית אכן נענשה ונענשת, על לא עוול בכפה.

השהות במחסום המחישה לי יותר מכל את דבריו של הרמטכ"ל, רא"ל בוגי יעלון, בדבר ענישה קולקטיבית ממושכת של אוכלוסיה אזרחית. ענישה הפוגעת בביטחונה של מדינת ישראל. נוכחתי לדעת כי המעשה היחיד הנכון לעשות הינו לסרב לקחת חלק במדיניות זו של אטימות לבב, של קשיחות בלתי מוסברת ובלתי הגיונית, אשר בסופו של יום פוגעת אנושות בביטחונה של מדינת ישראל, אותו ביטחון עליו נדרשתי להגן ועליו חפצתי להגן.

תום


דף הבית | מכתב הלוחמים | התנועה | חדשות | החותמים | תומכים | מהעתונות | מאמרים | שאלות ותשובות | הצטרפות | תרומות
כל הזכויות שמורות 2003