לאתר העברי Back To Home Page

English Site חזרה לדף הבית

לכבוד אל"מ א. ל. (השם שמור במערכת) מח"ט 264 שלום רב,

אף שהפגישה בינינו מתקיימת פנים אל פנים ברצוני להעלות על הכתב את הסיבות שהובילו אותי לאחת מההחלטות הקשות בחיי, לסרב לקריאה למילואים בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה.

הקושי הרב בקבלת החלטה זו נובע משתי סיבות. הראשונה, והעקרונית שבהן, היא ההכרה כי כאזרח שווה זכויות וחובות בדמוקרטיה, למעט מקרים קיצוניים, הנני נדרש לפעול על פי החלטות הרוב אף כאשר אינני מסכים עם החלטה זו. השנייה היא שבשירות המילואים, מעבר למשימה לה אני מעניק חשיבות רבה, יצרתי קשרים חבריים שנבנו במשך שנות המילואים הרבות, ביני ובין חיילי הפלוגה והגדוד, והמחשבה כי חבריי ימצאו בשירות הכרוך בסכנה בעוד אני אשהה בבית קשה לי מאוד.

עם זאת אני סבור כי המצב בו אנו נתונים אינו משאיר לי כל אפשרות אלא לסרב.

המוסר האישי של האזרח הינו ממנגנוני ההגנה והבקרה החשובים ביותר של כל דמוקרטיה תקינה. מדינת ישראל, כדמוקרטיה, לא רק שהעניקה לאזרחיה את החרות האזרחית המלאה למחות כמעט בכל דרך אפשרית על העוולות שהם חווים או רואים, אלא גם חייבה את חייליה לסרב לפקודה הנוגדת את המוסר האנושי ואת הערכים שעליהם מושתתת הדמוקרטיה, בהכניסה לספר החוקים הצבאי את המושג "פקודה בלתי חוקית בעליל". בעיני, משמעותה של הוראה זו היא שכאשר חייל מקבל פקודה המנוגדת לערכים האנושיים שספג הרי שעליו לסרב לבצע פקודה זו, לדווח על כך ולוודא כי מתן פקודות מעין אלו לא יישנה. יתר כל כך, חייל אשר אינו עושה כן ומבצע את הפקודה שניתנה לו הרי שאין הוא יכול להתחמק מאחריות מוסרית למעשיו בטענה כי הוא ביצע פקודות שניתנו לו, אלא הוא צפוי לעמוד על כך למשפט. העולה מדברים אלו הוא שהצבא והמדינה רואים בחייל ישות מוסרית אוטונומית שעליה לבחון את הפקודות הניתנות ורק לאחר שפקודות אלו עברו את ביקורת המוסר שלו, הוא רשאי לבצען.

השאלה הגדולה ביותר העולה מהוראת הצבא האוסרת למלא פקודות בלתי חוקיות בעליל היא מהי בדיוק פקודה בלתי חוקית? היכן עובר הגבול? מהו לא מוסרי ומהו סתם לא נוח או לא נעים ולאיזו קטגוריה משתייכת הסיטואציה הקיימת כיום בשטחים.

ברור שאם חייל מקבל פקודה לירות בילד הניצב לפני מחסום שזוהי פקודה בלתי חוקית בעליל. ברור גם שפקודה לירות ברגלו של אותו הילד היא בלתי חוקית בעליל. אך האם פקודה לירות מעל ראשו של אותו ילד על מנת להרחיקו מהמחסום היא בלתי חוקית, האם הנזק הנפשי שיגרם לאותו ילד בעקבות הירי הופך את הפקודה לבלתי חוקית. האם פקודה לעכב רכבים במחסומים ובהם רכבי חירום היא בלתי חוקית ויש לסרב לה. האם הפקודה לעכב סתם מאות רכבים במחסומים וכתוצאה מכך למנוע מאנשים מלהגיע למקום עבודתם, לבתי חולים, לביקור הורים וילדים היא בלתי חוקית. האם חדירות אין סופיות לבתיהם של אזרחים פלסטינאים באישון לילה הן בלתי חוקיות. האם מניעת חופש התנועה של אזרחים פלסטינאים בכבישי יהודה ושומרון היא בלתי חוקית. האם החיפושים, ההשפלות, הטעויות הרבות אותן אנו עושים אינן הופכות את כל ההתנהלות שלנו מול האוכלוסיה הפלסטינאית, הנתונה לחלוטין למרותנו ושליטתנו, לבלתי חוקית בעליל.

כאמור, החוק הצבאי אינו מפרט באופן מדויק מהי פקודה בלתי חוקית בעליל אלא משאיר לחייל את הסמכות והאחריות לקבוע זאת, וזאת על מנת לשמור על מוסריותו של הצבא.

על פי הפרשנות שלי להנחיית החוק הצבאי, האוסרת על מילוי פקודה בלתי חוקית בעליל, אין הכוונה רק לפקודות הכרוכות בפגיעה, הריגה או פציעה של אדם, אלא הכוונה היא לכל פקודה שמילויה כרוך בהשפלתו של אדם, בנטילת כבודו האישי ובפגיעה בזכויותיו הבסיסיות כאדם, זכויות אשר מעוגנות במגילת זכויות האדם שנוסחה על האומות המאוחדות ואשר מדינת ישראל חתומה עליה.

בעבר הייתי סבור כי לנוכחותי בשטחים בנקודות חיכוך עם אוכלוסייה אזרחית פלסטינאית ישנה חשיבות וזאת משום שהפתרונות אותם אני אציע יש בכוחן למנוע בעיות רבות ומיותרות. כיום אני סבור כי נוכחות זו אין בכוחה לפתור בעיות וכי עצם הפקודות אותן אנו מקבלים הן בלתי חוקיות משום שהן נוגדות את זכויותיה וחירויותיה הבסיסיות של האוכלוסייה הפלסטינאית.

האיסור הגורף על פלסטינאים לנוע על צירים מבלי שדואגים להם לצירים חלופיים הולמים, העיכובים האין סופיים במחסומים, השעות הרבות הדרושות להם להגיע מנקודות קרובות אלו לאלו, החישופים, הריסות הבתים, החיפושים הבלתי פוסקים, הצורך לכוון כלי נשק כלפי נשים וילדים שלא חטאו במאומה, הופכים את צה"ל לכובש המתנהל באופן בלתי מוסרי, ולכך אין ביכולתי לתת את ידי.

ברצוני להדגיש כי כל המעשים הללו של צה"ל אינם מגינים כמעט במאומה על מדינת ישראל או על בטחונה כי אם על ההתנחלויות, הבנויות בשטח כבוש בו למדינת ישראל אין זכות חוקית להקים יישובים (על פי החוק הבינלאומי). החיכוך הרב עם האוכלוסייה הפלסטינאית נובע מן הצורך להגן על חופש התנועה של המתנחלים ולא על הצורך למנוע ממפגעים או מתאבדים מלחדור לשטח מדינת ישראל.

כל עוד מדינת ישראל תמשיך להחזיק בהתנחלויות ואף להרחיבן הרי שהיא תהיה מחויבת לפעול באופן בלתי מוסרי כלפי האוכלוסייה הפלסטינאית החיה בשטחים אלו.

כסיכום ברצוני לומר דבר מה נוסף. מעבר לנזק הרב אותו אנו גורמים מדי יום ביומו למאות אלפי פלסטינאים, הרי שאנו מזיקים ופוגעים בעצמנו כחברה הנשענת על נורמות מוסריות ברוחה של היהדות אשר קבעה כי "חביב אדם שנברא בצלם". אנו מגדלים בארץ דור של אנשים צעירים ואלימים, הקהים לסבל ולכאב אנושי, דור של צעירים שאינם רואים בפלסטינאי אדם, אלא חלק מהמון אותו יש להרחיק וממנו יש להיזהר. אנו מגדלים בארץ דור של צעירים המונעים מנשים הרות, מזקנים ומילדים להגיע לבתי חולים.

צר לי מאוד כי הדברים הגיעו לכדי כך, ברצוני לחזור ולהדגיש כי אשמח מאוד לשרת יחד עם שאר חיילי הגדוד בכל משימה שתוטל עלינו כל עוד משימה זו אינה כרוכה בהמשך הפגיעה באוכלוסייה הפלסטינאית הנתונה לשליטתנו.

בברכה סרן חיים וייס העתק: סא"ל א. ד.(השם שמור במערכת)